Företaget

 

Tomas "Bubba" Gustaphson, startade Mälardalens Golvavjämning KB 1996/1997. Med sig i ryggsäcken hade han då brancherfarenhet sedan 1987.


Då Tomas var ensam i bolaget under de första åren, så försökte att hitta tekniska lösningar för att underlätta arbetet.  I denna tid föddes även idéerna till den första pumpbilen fram - vars grundidé lever kvar idag 4 pumpbilar senare. Den sista blev klar 2014.

2004 kom Göran till företag (även han med lika lång branchvana). Och 2010 anställdes Pontus (som traditionell lärling). Idag arbetar Pontus som maskintekniker och står bakom spakarna vid läggningarna.  2018/2019 anställdes Gustav som ett komplement i arbetslaget. Gustav gick ut gymnasiet 2018 med inrikning Bygg och går nu "intill" Göran för att kunna utföra motsvarande jobb självständigt på sikt. 

Grundtanken med  ett komplett företag med egna pumpbilar, gör att vi kan hålla korta leveranstider. I samband med att någon önskar pris/offert - så kan kunden redan då få leveransbekräftelse. Eftersom vi har egna pumpbilar och egen personal som sköter detta,  är vi ej beroende av andra medaktörer.

 

Företaget har under perioder avsatt en pumpbil till enbart sk pumptjänst - dvs att leverera spackel fritt slang åt annan entreprénad /kund. I samband  med detta har företaget haft chaufförer anställda för att enbart transportera pumpbilen och leverera fritt slang.