Tjänster

Företaget erbjuder en rad tjänster kring flytspackel.

Både till privatpersoner (med och utan ROT-avdrag) och företagskunder.

I ett led att tillmötesgå kunderna/ och att gemensamt med dem kunna få ner prisbilden så är idag vår huvudsakliga arbetsuppgift att lägga flytspackelmassan med hjälp av våra pumpbilar. Kunderna utför oftast de förberedande arbeterna innan vi kommer såsom: Dammsugning, primning och tätning. Då de flesta beställare idag anser att de har egen personal som kan utföra dessa arbetsmoment och blir ekonomisk vinning i att färdigställa innan vi kommer. När vi kommer med pumpbilen så åligger det oss att besikta golvet  och godkänna underlaget innan läggning.

Men självklart kan vi er bjuda såväl primning, damsugning och tätning.

Då vi även har framtagit en mobil primerspruta - som vid större ytor är konkurranskraftig.

 

Då våra pumpbilar är hydraldriva och drivs via bilens motor blir vi helt oberoende gällande driften av pumpbilen.

Vi har en vattentankar som gör att vi kan utan påfyllnad av vatten klara arbeten upp till 4500kg beroende på val av material.

Pumpbilens kapacitet uppgår till leverans av 25000kg per timme, (motsvarar en yta på 1500m2 med 1cm´s materialtjocklek).

Oavsett arbetets storlek finns det inga begränsningar i levererat mängd material - då vi kan bli påfyllda med bulkbil utan att behöva stänga av pågående arbete.

Hydraldriften möjligör att vi kan ställa pumpbtrycket efter varje enskilt behov/arbete, och även leverera allt ifrån det lilla enskilda våtrymmet/hallen till lokaler med obekränsad yta.